အရမ်းမိုက်တယ်. Also good. Of course, as the Japanese arrived.